O karate

DOJO KUN

Dojo kun založil okinavský mistr karatedo Sakugawa (1733 – 1815), jeho prameny sahají až ke klášteru Shaolin. Jsou to předpisy pro chování každého karateky – týkají se chování v dojo i mimo něj.

一、人格完成に努むること

hitotsu, jinkaku kansei ni tsutomuru koto

snaž se o dokonalost svého charakteru

一、誠の道を守ること

hitotsu, makoto no michi wo mamoru koto

buď věrný a spolehlivý

一、努力の精神を養うこと

hitotsu, doryōku no seishin wo yashinau koto

dbej na zdravé úsilí

一、礼儀を重んずること

hitotsu, reigi wo omonzuru koto

respektuj ostatní

一、血気の勇を戒むること

hitotsu, kekki no yū wo imashimuru koto

vyvaruj se násilného chování